Yöneticilerin İş Etiğine İlişkin Uygulamalarının İşgörenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ÜzerineEtkisi Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerine Bir Uygulama


PELİT E., KILIÇ İ., EMİR O., ERKILIÇ E.

2. ULUSLARARASIÇİN’DEN ADRİYATİK’ESOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 05 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Anadolu University Affiliated: Yes