Türkiye de Tarımsal Destekleme Politikalarının Etkinsizliği


GÜNSOY B.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.2, no.2, 2001 (Peer-Reviewed Journal)