Geleneksel Çömlekçilikten Çağdaş Seramik Sanatına Cemalettin Sevim Örneği


SEVİM S., YEŞİLMEN N.

ARTS: Artuklu sanat ve beşeri bilimler dergisi (Online), vol.1, no.1, pp.69-76, 2019 (Peer-Reviewed Journal)