6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi


ŞEN DOĞRAMACI H.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)