Sosyal Amaca Dayalı Pazarlama ve Kurum İmajı İlı̇şkı̇sı̇: Eker-Adım Adım Oluşumu İşbı̇rlı̇ğı̇ Üzerı̇ne Bı̇r Araştırma


BAL D., ONAY A.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.4, pp.211-236, 2020 (Peer-Reviewed Journal)