Yöneticinin Kişilik Özellikleri İle Kullandıkları İkna ve Etkileme Taktiklerinin Kullanım Sıklığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi


EROĞLU E., TAŞCI D.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.17, 2007 (Peer-Reviewed Journal)