Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Danimarka Örneği


Creative Commons License

Özer M. O.

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar II, İPEK Selçuk, KILIÇ Cüneyt, TAN Sabri Sami, Editor, EKİN, Bursa, pp.28-34, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: EKİN
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.28-34
  • Editors: İPEK Selçuk, KILIÇ Cüneyt, TAN Sabri Sami, Editor
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal çevreyi koruması ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunması nedeniyle son yıllarda birçok ülkede enerji politikalarının gözden geçirilmesine yol açmıştır. 1990 yılında % 7.04 olan yenilenebilir enerji tüketimini (toplam nihai enerji tüketimi içindeki payı) 2018 yılında % 35.33'e çıkaran Danimarka, bu alanda önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Mevcut çalışma, 1990–2018 döneminde Danimarka'da yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Serilerin durağanlık durumları kesirli frekanslı Fourier Genişletilmiş Dickey–Fuller (FADF) birim kök testi ile analiz edilmiştir. Birim kök testi sonuçları her iki değişkenin de I(1) olduğunu göstermiştir. Seriler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemek için kesirli frekanslı Fourier Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış (FADL) eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Eşbütünleşme testi sonuçları, uzun dönemde yenilenebilir enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Uzun dönem katsayılarının tahmin edilmesinde Tam Modifiye Edilmiş En Küçük Kareler (FMOLS) ve Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan tahminler, uzun dönemde yenilenebilir enerji tüketiminde meydana gelen % 1’lik bir artışın ekonomik büyümede % 0.15’lik bir artışa yol açtığını göstermektedir.