Androctonus crassicauda ve Mesobuthus gibbosus toksinlerinin analjezik etki açısından biyoinformatik olarak karşılaştırılması


ÇAKMAK A., AYDIN S.

23. ulusal farmakoloji kongresi, Turkey, 7 - 10 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes