Firma Ölçeği İle Pazar ve Rekabet Yapısının Teknolojik Değişime Etkileri Üzerine Kurumsal Tartışmalar Neoklasik ve Neoschumpeteryan Yaklaşım


İSLATİNCE H.

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.18, pp.437-447, 2009 (Peer-Reviewed Journal)