Beşeri Sermaye Teorisi ve Eskişehir'de Bireysel Ücret Gelirleri Arasında Farklılıklar


Tepecik F.

Other, pp.1-219, 2000

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2000
  • Page Numbers: pp.1-219
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

In the theory of human capital, the analysis of investment in human capital is directed by means of spending which strengthens the income capacity of individuals. Basically, individuals invest in themselves or in their children to increase their future income or in other words, the personal investment of capital is the main factor that generates the personal difference of income. This investment spending can make in various areas: Education and training, migration medical care etc. However, because the ı theory focuses on education and education politics, it is "hard core of hard core" of human capital investment. For this reason, on the practical side of the theory studies oriented towards the relation between education and income are encountered.  On the framework of this study, this relation has been discussed. Furthermore, the distributor role of human capital variables on persons working in industry sectors in Eskişehir and earning "wage" income has been explained by two models of regreşsion: The Mincerian Income Model and its advanced model which has been widened and strengthened by social demographic variables such as the education and occupation of individual's parents, individual's occupation position, etc.

Beşeri sermaye teorisinde, beşeri sermayeye yatırım analizi bireylerin gelecek gelir kapasitesini güçlendiren herhangi bir harcama aracılığı ile yönlendirilmektedir. Temelde, bireyler gelecek gelirlerini artırmak için kendilerine veya çocuklarına yatırım yapmaktadır ya da diğer bir ifade ile, bireysel beşeri sermaye yatırımları bireysel gelir farklarını üreten temel nedendir. Bu yatırım harcamaları çeşitli alanlarda yapılabilir: Eğitim ve öğretim, işbaşında eğitim, göç, sağlık vb. Fakat teorinin, başından itibaren eğitim ve eğitim politikaları üzerinde odaklanması nedeniyle, eğitim beşeri sermaye yatırımlarının "özünün özüdür". Bu nedenle, teorinin uygulama yönünde eğitim ile gelir arasındaki ilişkiye yönelik araştırmalarla sıkça karşılaşılmaktadır. Bu tez çalışması çerçevesinde de, bu ilişki tartışılmış ve Eskişehir İli sanayi sektöründe ücretli çalışan bireyler üzerindeki beşeri sermaye değişkenlerinin dağıtıcı rolü iki regresyon modeli ile incelenmiştir: Minceryan Gelir Modeli ve onun bireylerin gelirleri, ebeveynlerinin eğitim düzeyleri ve meslekleri gibi sosyo-demografik değişkenlerle genişletilmiş ve güçlendirilmiş ileri modeli.