PREPODAVANIYE SPETSIALIZIROVANNOGO RUSSKOGO YAZIKA V SFERE TURIZMA (NA PRIMERE ANATOLIYSKOGO UNIVERSITETA)


SÜTCÜ G., GOGUNOKOVA E.

MEJDUNARODNAYA NAUÇNAYA KONFERENTSIYA STUDENTOV, ASPIRANTOV I MOLODIH UÇYONIH "PERSPEKTIVA-2020», Nalchik, Russia, 28 December 2020, pp.9-15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nalchik
  • Country: Russia
  • Page Numbers: pp.9-15
  • Anadolu University Affiliated: Yes