Bilgi Teknolojileri Dış Kaynak Kullanımında Kritik Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi: Havacılık Sektöründe Nitel Bir araştırma


ERDOĞAN D., TOKGÖZ N.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, pp.68-83, 2017 (Peer-Reviewed Journal)