Bazı Fenolik Asitlerin Oktanol Su Dağılma Katsayılarının Ters Faz Sıvı Kromatografik Yöntem ile Tayini


ŞANLI S., ŞANLI N., Erdemgil F. Z., ALSANCAK A. G.

I.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Turkey, 22 - 24 June 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes