Akut iskemik strok tedavisinde hemodilusyonun etkinliği


Özöner Z., TORUN Ş., UZUNER N., ÖZBABALIK ADAPINAR B. D., Uysal S.

TURK SEREBROVASKULER HASTALIKLAR DERGISI, vol.1, no.2, pp.93-86, 1995 (Peer-Reviewed Journal)