Üniversite öğrencileri için Yetersizlik Duygusu Ölçeği nin geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik analizleri Development of Inferiority Feeling Scale for univdersity students Validity and reliability analysis


AKDOĞAN R., CEYHAN E.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.5, no.41, pp.117-128, 2014 (Peer-Reviewed Journal)