Türkiye’de Artırılmış Gerçeklikle İlgili Hazırlanan Tezlerin Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi


ALTINPULLUK H.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.8, no.1, pp.248-272, 2018 (Peer-Reviewed Journal)