Cinsiyet Faktörünün Fenitoin Karbamazepin ve Valproik Asit Plazma Konsantrasyonları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi


ILGIN S., ATLI Ö., SIRMAGÜL B.

I.Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 May 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes