TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİ VE SUÇ: PANEL VERİ ANALİZİ


TEPECİK F.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.32, 2023 (Peer-Reviewed Journal)