Elektronik Kütüphane Hizmetlerinin Öğretim Elemanları Tarafından Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörler Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma Factors That Effect Instructors Adoption of Electronic Library Services A Study of Academics in Anadolu University


KURULGAN M., ÖZATA F. Z.

2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar 22-24 Eylül 2010, Ankara, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2010, pp.164-174

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.164-174
  • Anadolu University Affiliated: Yes