Popper ve Kuhn’un Görüşleri Bağlamında, Modern Bilgi Teorilerinin Eleştirisi ve Bu Eleştirilerin Geniş Anlamda Ceza Hukuku Alanındaki Yansımaları


KARAKEHYA H.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier