Sağlık Hizmetlerine Erişimde Eşitsizlik: Eskişehir Örneğinde Farklı Sosyo Ekonomik Grupların Algı ve Tutumları


GÖNÇ ŞAVRAN T.

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Turkey, 2 - 05 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes