Bilgi Teknolojileri Dış Kaynak Kullanımı Risklerinin Belirlenmesi: Havacılık Seköründe Alıcı Perspektifinden Nitel Bir Araştırma


ERDOĞAN D., TOKGÖZ N.

Global Busness Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes