Dorylaion’dan Yeni Bir Mezar Yazıtı: Gaius Cercenius Domitius Aelianus


Eraydın N., Erten E., Gürdal S.

Colloquium Anatolicum, no.22, pp.133-146, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makalede Eskişehir İli, Mihalgazi İlçesi, Alpagut Mahallesi’nden Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen Hellence bir mezar yazıtı tanıtılmaktadır. Söz konusu eser 2022 yılında Doç. Dr. Emre Erten başkanlığında yürütülen Eskişehir İli Epigrafik Yüzey Araştırması kapsamında kayıt altına alınmıştır. Bu makalede, söz konusu yazıt ile Eskişehir’in güneyindeki Ilıca Köyü’nde bulunan ve 1902 yılında H. v. Prott tarafından yayınlanan bir başka yazıt karşılaştırılmaktadır. Alpagut buluntusu sayesinde Prott’un yayınında mezar sahibinin adının bir kısmının yer almadığı ortaya çıkmış ve bu kişinin tam ismi ilk defa okunabilmiştir. Yazıt içerdiği bilgilerle bölgedeki Hellenizasyon ve Romanizasyon süreçlerine dair eldeki verilere de katkı sağlamaktadır. Ayrıca yazıtın sonunda yer alan mezar koruma formülü tam olarak elimize geçmesi sebebiyle, daha önce bu konuyla ilgili Avram tarafından yapılan yorumların doğruluğunu da kanıtlamaktadır.