Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Özer Canarslan N.

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier