KULLANIMLAR VE DOYUMLAR BAĞLAMINDA ASTROLOJİ VE MEDYA İLİŞKİSİ: INSTAGRAM KULLANIMI ÜZERİNE ETNOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA


Tekbıyık H., Ünal M. A.

Intermedia International e-Journal, vol.10, no.18, pp.195-215, 2023 (Peer-Reviewed Journal)