Network Society and Knowledge


Bozkurt A.

TURK KUTUPHANECILIGI / TURKISH LIBRARIANSHIP, vol.28, no.4, pp.510-525, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: TURK KUTUPHANECILIGI / TURKISH LIBRARIANSHIP
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.510-525
  • Anadolu University Affiliated: No

Abstract

In digital age, knowledge is one of the significant dynamics of the globalization and change. In this paper,the distributed findings in literature concerning with knowledge were associated with research subjectthrough summarizing and synthesizing; and also definition, epistemology, operational differences,structure and types of the knowledge were explored. Additionally, explanations were provided regardingthe evolution of the knowledge from past to present and its interpretation on networks. Finally, self- cognition and meta-cognition concepts were discussed within this framework.
Dijital çağda küreselleşmenin ve değişimin önemli bir dinamiği bilgidir. Bu çalışma kapsamındaalanyazında yer alan dağıtık bulgular özetleme ve sentezleme yapılarak araştırma konusu ileilişkilendirilmiş; bilginin tanımı, epistemolojisi, işlevsel farklılıkları, bilginin yapısı ve türleriaçımlanmıştır. Ayrıca, geçmişten günümüze bilginin evrimi ve ağlar üzerinde nasıl yorumlandığına dairaçıklamalarda bulunulmuştur. Son olarak öz-biliş ve meta-biliş kavramları bu bağlamda tartışılmıştır.