Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi


GEZER U., ERSOY A. F.

Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.11, no.2, pp.790-825, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier