Invisible PhDs: Doctoral Studies on Architectural Design in Turkey


Anay H., Özten Ü., Özten Anay M., Acar Y.

Mimarlık, no.406, pp.50-53, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Mimarlık
  • Journal Indexes: Avery, Design & Applied Arts Index, EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.50-53
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Invisible PhDs: Doctoral Studies on Architectural Design in Turkey / Hakan Anay, Ülkü Özten, Meltem Özten Anay, Yiğit Acar

In the last twenty years, Turkey have reached a significant volume of doctoral studies in the field of architecture. However, the visibility of these studies projects a big question mark. The authors discuss the topic through the concepts of visibility / invisibility and argue that the academic circle needs to focus on this issue. They initiate the discussion to rethink the definition of the essence of the doctorate of architecture and to rethink the shifts in this concept.

Görünmez Doktoralar: Türkiye’de Mimari Tasarım Doktora Araştırmaları / Hakan Anay, Ülkü Özten, Meltem Özten Anay, Yiğit Acar

Türkiye’de son yirmi yıl içinde mimarlık alanındaki doktora çalışmaları ciddi bir hacme ulaşmış olmasına rağmen, bu çalışmaların görünürlüğü büyük bir soru işareti. Yazarlar, konuyu görünürlük / görünmezlik kavramları üzerinden tartışarak bütün akademinin odaklanması gereken bir mesele olduğunu ifade ediyor. Bu kapsamda bir tartışma başlatılarak, mimarlık doktorasının özüne yönelik tanımın yeniden ele alınması ve bu alandaki kavram kaymasının yeniden düşünülmesi için kapı aralanıyor.