ANİMASYON FİLMLERDE KADIN KARAKTERLER: “KLAUS” FİLMİNDEKİ GÖRSEL VE HAREKET TASARIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME


arslan y.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.11, no.1, pp.530-561, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Farklı medyalarda kadının nasıl temsil edildiği üzerine çok farklı çalışmalara rastlamak mümkündür. Özellikle 1970’lerle birlikte toplumsal cinsiyet ayrımı ve feminist söylem üzerine gerçekleştirilen çalışmalarla bu sürecin hızlandığı görülmektedir. Animasyon medyumunda da kadın karakterlerin temsili üzerine çalışmalar dikkat çekmektedir. Yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak içeriğe odaklandığı görülmektedir. Oysa özellikle animasyon filmlerde üretim süreçlerinde içerik kadar karakterlerin tasarım süreçleri de önemlidir. Karakterlerin fiziksel, sosyolojik ve psikolojik özelliklerinin aktarımında hareket ve görsel tasarım süreçleri ön plana çıkmaktadır. Bir karakterin yaratım sürecinde görsel tasarımı, o karakterin iç dünyasıyla doğrudan ilişkilidir. Tasarım sürecinde karakter, sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik boyutlarıyla tasarlanır. Bu sayede karakter derinlik kazanır. Bu çalışmada animasyon filmlerde karakter tasarım süreçlerinde, temel tasarım ilkeleri ve animasyonda hareketlendirme ilkeleri temelinde kadın karakterlerin görsel olarak nasıl tasarlandığının araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde “Klaus” animasyon filmindeki Alva karakteri senaryo içerisindeki üç farklı kırılma noktası dikkate alınarak görsel tararım süreçleri ve hareket desenlerindeki tercihler ve değişimler üzerinden tarama modeli temel alınarak ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada ele alınan “Klaus” filminin kadın karakteri Alva üzerinden gerçekleştirilen incelemede karakter dönüşümlerinin kadın ve erkek karakterlerde farklılaştığı görülmektedir. Erkek karakter bağımlı ve pasifken bağımsız ve aktif bir role, kadın karakter bağımsız ve aktifken, bağımlı ve pasif bir role evrilmiştir. Bu değişim görsel tasarım ve hareket desenlerinde açıkça görülmektedir.