Yeni Tiyazolil-Hidrazin Türevlerinin Sentezi ve Asetilkolinesteraz (AChE) ve Bütirilkolinesteraz (BuChE) Aktivite Çalışmaları


IŞIK A., ACAR ÇEVİK U., ERÇETİN T., KOÇAK A.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.277-285, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier