Ticari Dışa Açıklık ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İşgücü Verimliliğine Etkisi 1980 2005 Türkiye Uygulaması


Koyuncu C., Çinar I. T.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, pp.309-326, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Genel olarak girdiler ile bu girdileri kullanılarak elde edilen çıktılar arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik, girdilerin etkinliğinin bir ölçütüdür. Son yıllarda verimlilik konusuna artan ilgi, özellikle verimliliği etkileyen değişkenlerin neler olduğu sorusuna yanıt aramaktadır. Bu amaçla pek çok çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, ticari dışa açıklık ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile verimlilik arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Türkiye’de 1980 ile 2005 yılları arasını kapsayan 26 gözlem için eşbütünleşme analizi yardımıyla, önce verimlilik ve ticari dışa açıklık arasındaki uzun dönemli ilişki araştırılmış, ardından aynı yöntemle verimlilik ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişki test edilmiştir. Buna göre 20 yıllık dönem sonunda ticari dışa açıklık işgücü verimliliğinin %38.7’sini açıklarken, doğrudan yabancı sermaye yatırımları işgücü verimliliğinin %19.3’ünü açıklamaktadır.