INGEBORG BACHMANN IN MALINA ADLI ESERİNİN ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN YORUMLANMASI


ARAS İ.

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.14, pp.43-64, 2014 (Peer-Reviewed Journal)