Yeni Medya Ortam ve Araçlarının Bireylerin Yeni Yerler Öğrenmeleri ve Deneyimlemelerine Katkıları Üzerine Öneriler


SEVER N. S., ATAİZİ M.

. eKurgu: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi,, vol.25, no.1, 2017 (Peer-Reviewed Journal)