İktidar ve Bilim: Popüler Bilimin Ekonomi Politiği Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi


DAĞTAŞ E., YILDIZ M. E.

Yeditepe Üniversitesi Global Media Journal Turkish Edition, vol.7, no.13, pp.28-48, 2016 (Peer-Reviewed Journal)