Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Creative Commons License

Dinç E., İnel Y., Üztemur S. S.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.767-783, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier