Kentsel Mekân Tasarımı Sistemindeki Dönüşüm Gerekliliği ve Sürdürülebilir Bir Model Önerisi


Çabuk S. N., Akşit A., Özgüler V., Metin T. C., Sayın H. C., Çabuk A.

Route Educational and Social Science Journal, vol.4, no.17, pp.61-80, 2017 (Peer-Reviewed Journal)