Çerçeve Sözleşme Kavramı, Çerçeve Sözleşmelerin Amacı ve Ekonomik Fonksiyonu


Creative Commons License

Şen Doğramacı H.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.30, no.3, 2022 (Peer-Reviewed Journal)