The Role of Social Media in Universities' Communication Strategies on Preference Days


Kaplan İ.

Anadolu Strateji Dergisi, vol.5, no.2, pp.89-99, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Anadolu Strateji Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.89-99
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Social media shapes people's lives, habits and preferences today. It also transforms the way organisations reach their target audiences. Organisations want to be where their target audience is located in the media. Because there, they can follow their expectations, needs and wishes more closely and create messages in line with their expectations and share them with their target audience. In this study, the messages produced and shared by universities in Türkiye during the 2023 The Higher Education Institutions Examination (YKS) Preference Days in order to reach their potential students who constitute their target audience were analysed. These messages were evaluated by content analysis method and it was determined which issues universities paid more attention to. The findings show that universities have made a communication strategy that presents messages emphasising the different opportunities they offer, especially preference days activities, programs and research opportunities, to their followers in different content types. 

Sosyal medya günümüzde bireylerin yaşantılarını, alışkanlıklarını ve tercihlerini şekillendirdiği gibi kurumların da hedef kitlelerine ulaşma biçimlerini dönüştürmektedir. Hedef kitlesinin bulunduğu mecrada bulunmak isteyen kurumlar sosyal medya aracılığıyla onların beklentilerini, ihtiyaçlarını ve isteklerini daha yakından takip edebilmekte, bu beklentilere uygun iletiler geliştirerek hedef kitlelerine sunmaktadır. Bu çalışmada 2023 YKS Tercih Dönemi boyunca Türkiye’deki üniversitelerin hedef kitlesini oluşturan potansiyel öğrencilerine ulaşmak için hangi mesajları üretip paylaştığı ele alınmış, bu mesajlar içerik analizi yöntemiyle değerlendirilerek üniversitelerin hangi konulara daha fazla dikkat çektiği saptanmıştır. Elde edilen bulgular üniversitelerin tercih ve tanıtım etkinlikleri, program tanıtımları ve araştırma olanakları başta olmak üzere sundukları farklı imkânları vurgulayan mesajları farklı içerik türlerinde takipçilerine sunan bir iletişim stratejisi geliştirdiklerini göstermektedir.