Türkçe ve Rusça Civitas Solis çevirilerinde sansür ve cinsiyetçi dil kullanımı


PARLAK B., DENİSSOVA N.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, pp.437-459, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier