Üniversitelerin Sağlık Yönetimi ProgramlarındaMuhasebe ve Finans Derslerinin Yeri ve TürkiyeUygulaması


EKERGİL V., SAVAŞ A. B.

Alanya Akademik Bakış, vol.3, no.2, pp.123-150, 2019 (Peer-Reviewed Journal)