Sosyal Medya Platformlarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı: Bankalar Üzerine İnceleme


Creative Commons License

Işık M., Karaca M., İspir İ., Çakı G., Yıldırım L. N.

Middle Black Sea Journal of Communication Studies, vol.2, no.2, pp.41-51, 2017 (Peer-Reviewed Journal)