Türkiye'nin Dünya ile Entegrasyonu


EŞKİNAT R.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1997 (Peer-Reviewed Journal)