Aydemir, H., Diken, İ., K., Yikmiş, A., Aksoy, V., Özokçu, O. (2015). Özel eğitim alaninda çalişan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve yaşam doyumlarinin incelenmesi. , 15(Özel Sayı), 68-86.


AYDEMİR H., DİKEN İ. H., YIKMIŞ A., AKSOY V., ÖZOKCU O.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.68-86, 2015 (Peer-Reviewed Journal)