Türkiyede Muhasebe Meslek Elemanı Talebi Üzerine Bir Araştırma


ŞENGEL S.

Muhasebe ve Finansman Dergisi,, no.50, 2011 (Peer-Reviewed Journal)