BÖLGESEL KALKINMADA YENİ KURULAN ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: BİNGÖL ÖRNEĞİ / The Role Of Newly Established Universities In Regional Development: The Case Of Bingöl


ERDOĞAN M., KARAGÖL V.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.51-78, 2018 (Peer-Reviewed Journal)