Çağrı Merkezi Çalışanlarının Duygusal Emek Süreçlerinin Sosyolojik Analizi: Bir Saha Çalışmasının Sonuçları Üzerine


Köse H., GÜLLÜPINAR F.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ: KRİZLER, BELİRSİZLİKLER, ARAYIŞLAR, Turkey, 13 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes