Endüstri 4.0 ve İstihdam Üzerindeki Potansiyel Etkisi


Creative Commons License

Erden Özsoy C.

Journal of Current Researches on Business and Economics, vol.8, no.2, pp.249-270, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Endüstri 4.0 ya da Dördüncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan bir paradigma değişimi, ekonominin tüm alanlarını etkisi altına almaya başlamıştır. Siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, robotik, yapay zekâ, otomasyon ve akıllı

fabrikalar Endüstri 4.0'ın teknik unsurlarıdır. Hızlı teknolojik ilerleme, işgücü piyasası da dâhil olmak üzere piyasalar üzerinde büyük etkiye sahiptir. Endüstri 4.0’ın gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkelerin de etkilenmesi

beklenmektedir. Bu çalışma, Endüstri 4.0’ın işgücü piyasası ve istihdam üzerindeki etkilerini analiz eden güncel araştırma sonuçlarına ilişkin bir literatür taramasını içermektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar iyimserler ve karamsarlar

olarak iki grupta incelenmektedir. Her iki grupta yer alanlar arasındaki ortak görüş teknolojideki gelişmelerin pek çok işi yok edeceği yönündedir. İyimserler yok edilen işlerin yerlerine yenilerinin geçeceğini iddia etmektedir. Kötümserler

ise yok edilen işler nedeniyle insanların kitlesel işsizlik, yoksulluk ve eşitsizlik sorunlarıyla yüz yüze kalacağını öne sürmektedir. Çalışmada ayrıca Endüstri 4.0’ın işgücü piyasasında yaratabileceği olumsuzluklara çözüm olabilecek

politikalara da yer verilmektedir.