Borç Dolarizasyonunun Reel Sektör Kârlılığı Üzerine Etkisi


ÇAĞLARIRMAK USLU N., Kapkara S.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), no.41, pp.149-162, 2021 (Peer-Reviewed Journal)