Limited Şirket Ortağının Kamu Borçlarından Sorumluluğu ve Danıştayın 2013/1 E. ve 2018/1 K. Sayılı İBK Üzerine Kısa Bir Değerlendirme


KAYA İ.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.133-157, 2020 (Peer-Reviewed Journal)