Problems About the Administrative Fines Related to the Action Against Occupational Health and Safety Legislation


Creative Commons License

Aydın U., Ezer B.

Çalışma ve Toplum, vol.43, no.4, pp.11-32, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Çalışma ve Toplum
  • Journal Indexes: EBSCO Legal Source, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.11-32
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Occupational Health and SafetyAct Nr.6331 and regulations based on this Act started a new era in the field of occupational health and safety. The Act brought a new organisation of occupational health and safety for the workplaces and new responsibilities to the parties as well. The primary punishment for the action against the Act Nr.6331 is administrative fines. Beside the legal and criminal responsibility, the responsibility for he fines causes problems especially about the objections in front of the courts and the payments. This study aims to clarify all this process.

2012 yılında kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmelikler bu alanda yepyeni bir dönemi başlatmıştır. Belirtilen Kanunla yeni bir iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu ve bu organizasyona dayalı biçimde yeni yükümler ve sorumluluklar getirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı faaliyetlerin yaptırımı kural olarak idari para cezalarıdır. Hukuki ve cezai sorumluluk yanında idari para cezasından sorumluluk, idari para cezasına itiraz ve idari para cezasının ödenmesi birçok uygulama sorununu da beraberinde getirmektedir. Çalışmamız bu süreci açıklığa kavuşturma ve sorunları ele alma amacındadır.